האם אתם עפרוני או ינשוף? מצאו את הכרונוטייפ שלכם

מספר עצום של תהליכים בגופנו מראים תנודות יומיות הנוצרות ע”י השעון הצירקדיאני. כתוצאה מכך, לתהליכים אלה יש חלון זמן אופטימלי במשך היום. קיימת שונות רבה בקרב האוכלוסיה לגבי הזמנים של התנודות היומיות, וניתן לסווג אנשים לשלושה טיפוסים עיקריים (כרונוטייפ) בהתאם לנטייה שלהם לערנות בשעות הבוקר או הערב. שלושת הטיפוסים השונים הינם: טיפוסי בוקר (“עפרונים”), טיפוסי ערב (“ינשופים”), וטיפוסי ביניים. מחקרים רבים מראים הבדלים משמעותיים בין הטיפוסים השונים ברמה פיזיולוגית, קוגנטיבית ומבנה אישיות.
האם אתם טיפוסי בוקר או לילה? הקישור הבא הוא לשאלון סטנדרטי (MEQr ) שתירגמנו עבורכם, לקביעת ההעדפה היומית שלכם. השאלונים אנונימיים, וכל מחקר שיערך בעתיד לא יכלול את זהות המשתתפים. זמן מילוי השאלון הוא כחמש דקות. תיהנו! ושתפו חברים!
https://www.surveymonkey.com/r/YV2BN96